Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Komenda Powiatowa realizuje plan finansowy według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie na dzień 31.12.2018r. stanowią:   

 
1. Aktywa trwałe - 3 737 519,05 zł w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny - 31 460,98 zł,

- środki transportu - 3 399 796,90 zł,

- inne środki trwałe - 306 261,17 zł.

2. Majątek obrotowy - 65 601,36 zł.