Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

USTAWY

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 471 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (tj. Dz. U. z 2020r., poz.1123.).

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w
  sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1319).


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
  praw przez kierującego działaniem ratowniczym. (Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 259).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014r. w
  sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony
  przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. z 2014r.,
  poz. 1317).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.
  U. z 2003 r. Nr 109, poz. 719).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz.
  U. z 2015r., poz. 2117).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień. (Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 491).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych

  zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział

  w działaniu ratowniczym z dnia 11 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 709).