Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ilość zdarzeń na terenie powiatu gostynińskiego

 w roku 2019 w podziale na gminy

 

Powiat/Gmina

RODZAJ ZDARZENIA

Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Rok

Rok

Rok

Rok

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

gostyniński

847

689

164

197

653

457

30

35

m. Gostynin

239

208

45

50

172

138

22

20

Gostynin

308

232

58

63

243

158

7

11

Pacyna

49

55

16

19

33

36

0

0

Sanniki

115

90

19

29

96

59

0

2

Szczawin Kościelny

136

104

26

36

109

66

1

2

RAZEM:

847

689

164

197

653

457

30

35

Wzrost %

 do roku ubiegłego

-

-18,7%

-

-20,1%

-

-30%

-

16,7%

 

 

 

 

Ilość zdarzeń na terenie powiatu gostynińskiego

 

w okresie 1.01.2020 - 31.08.2020 w podziale na gminy

 

 

Powiat / gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Ogółem zdarzeń

Powiat gostyniński

123

389

23

535

m. Gostynin

16

131

12

159

Gostynin

41

152

3

196

Pacyna

23

27

1

51

Sanniki

21

43

3

67

Szczawin Kościelny

22

36

4

62