Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ilość zdarzeń na terenie powiatu gostynińskiego

 w roku 2017 w podziale na gminy

 

Powiat/Gmina

RODZAJ ZDARZENIA

Ogółem zdarzeń

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Rok

Rok

Rok

Rok

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

gostyniński

817

780

106

153

683

591

28

36

m. Gostynin

193

239

37

39

138

176

18

24

Gostynin

272

267

35

41

232

215

5

11

Pacyna

50

46

4

25

46

21

0

0

Sanniki

159

139

10

18

146

120

3

1

Szczawin Kościelny

143

89

20

30

121

59

2

0

RAZEM:

817

780

106

153

683

591

28

36

Wzrost %

 do roku ubiegłego

4,7%

-

-30,7%

-

-15,6%

-

-22,2%

-

 

 

 

 

Ilość zdarzeń na terenie powiatu gostynińskiego

 

w okresie 1.01.2018 - 31.08.2018 w podziale na gminy

 

 

Powiat / gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Ogółem zdarzeń

Powiat gostyniński

113

527

24

664

m. Gostynin

33

138

17

188

Gostynin

44

194

6

244

Pacyna

9

29

0

38

Sanniki

11

73

0

84

Szczawin Kościelny

16

93

1

110