Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wydział operacyjny posługuje się symbolem PR. Zakres działania wydziału został określony w rozdziale IV § 9 „Regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie”, który znajduje się w opcji "Regulamin organizacyjny" menu głównego. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału.

Wydział operacyjny, w tym PSK

bryg. mgr inż. Andrzej Ledzion 

tel. (0-24) 236 02 04

fax (0-24) 235 33 33

e-mail: gostynin@mazowsze.straz.pl