Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza posługuje się symbolem JR. Zakres działania został określony w rozdziale IV § 14 „Regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie”, który znajduje się w opcji "Regulamin organizacyjny" menu głównego. Jednostką kieruje Dowódca JRG.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

st.kpt. mgr Witold Borowy

tel. (0-24) 236 02 05

fax (0-24) 235 33 33

e-mail: gostynin@mazowsze.straz.pl