Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Sala edukacyjna „OGNIK” powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”, dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Bezpieczna +” to program realizowany z zamiarem wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Zadanie związane jest z tworzeniem warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego, ale również edukowania najmłodszych w innych zakresach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem programu jest kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Ponadto, w ramach powyższych zajęć, zapewniamy zapoznanie się dzieci z wyposażeniem sprzętowym naszej komendy. Przewidywany, łączny czas pobytu dzieci w komendzie będzie wynosił 60 – 70 minut. Akcja skierowana jest głównie do najmłodszych uczniów szkół podstawowych ( klasy I-III ).