Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W skład Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział operacyjny, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego - 6 osób,
2. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i archiwizacji - 1 osoba,
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych - 1 osoba,
4. Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich - 1 osoba,
5. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych - 1 osoba,
6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza - 35 osób.

Sprawy obronne realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego. Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych.
Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca.

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi oraz prowadzi sprawy obronne. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału. Sekcją kieruje kierownik sekcji. Jednostką ratowniczo – gaśniczą kieruje Dowódca jednostki przy pomocy Zastępcy Dowódcy jednostki.
Komendant Powiatowy w porozumieniu z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej określa etaty dla poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Komendant Powiatowy nadzoruje bezpośrednio: 
 
- Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i archiwizacji
- Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
- Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
- Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
– Wydziałem operacyjnym, w tym SK KP,
– Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą.